Domovská stránka / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetové prodejny
www.vilace.cz

I. OBECNÉ INFORMACE


1. Údaje prodávajícího:
Firma DreamRoots zapsána do polského centrálního registru - Centralna Ewidencja i Informacja o działalności gospodarcza
38-220 Dębowiec 748
NIP: 685-225-40-13
REGON: 180583660
E-MAIL: obchod@vilace.cz

2. Internetová prodejna www.vilace.cz realizuje maloobchodní a velkoobchodní prodej prostřednictvím internetu.
3. Odesláním objednávky a registrací uživatel potvrzuje, že souhlasí s ustanoveními těchto obchodních podmínek.
4. Informace uvedené na stránkách prodejny nepředstavují obchodní nabídku ve smyslu čl. 66 polského občanského zákoníku (Kodeks cywilna); představují výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 polského občanského zákoníku.
5. Ceny výrobků uvedené na stránkách www.vilace.cz jsou ceny brutto (zahrnují DPH). Ceny nezahrnují poplatky za přepravu, které se uvádějí zvlášť na internetové stránce.
6. Všechny nabízené výrobky jsou nové a nemají žádné fyzické chyby.
7. Potvrzením uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je doklad o koupi, který prodávající dodá kupujícímu: pokladní doklad / faktura s DPH. V případě, že kupující má zájem o fakturu s DPH, musí řádně vyplnit formulář a uvést všechny požadované údaje.

 

II. OBJEDNÁVKY

1. Objednávku lze poslat prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný na internetové stránce prodejny. Kupující je povinen uvést správné / pravdivé osobní údaje.
2. Podmínkou realizace nákupu v internetové prodejně www.vilace.cz je uvedení kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa, tel. Č. A e-mailová adresa).
3. Majitel prodejny si vyhrazuje právo zkontrolovat objednávku v případě, má-li pochybností ohledně objednacího formuláře, který vyplnil zákazník, a to v porozumění se zákazníkem; pokud zákazník poruší ustanovení obchodních podmínek - prodávající může od realizace objednávky odstoupit.
4. Objednávka bude realizována pod podmínkou, že objednané zboží je skladem. V případě volby způsobu platby - "Platba předem" - podmínkou realizace objednávky je uhrazení kupní ceny objednávky v plné výši. V případě, že část objednaného zboží nebude dostupná, zákazník v průběhu 14 dní od odeslání objednávky bude o stavu objednávky informován a rozhodne, jak chce objednávku realizovat (částečná realizace, prodloužení času čekání, storno objednávky). Pokud zákazník v průběhu 10 pracovních dnů ode dne oznámení nerozhodne, majitel prodejny má právo od smlouvy odstoupit a vrátit zákazníkovi částky, které ten uhradil, a to před uplynutím 30 dnů ode dne odeslání objednávky zákazníkem. Průměrný čas realizace objednávky je cca 3 pracovní dny, avšak tato lhůta se může nepatrně prodloužit.
5. Objednané zboží bude zasláno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři jako dodací adresa.
Prodejna nenese odpovědnost za škody způsobené chybami (včetně omylů) zavedenými do objednacího formuláře osobou, která zboží objednává, v jejichž důsledku zásilka k příjemci nedorazila, ani za neopodstatněné odmítnutí převzetí zásilky. Náklady na opětovnou přepravu a zpracování takové objednávky snáší zákazník.
6. Zákazník je povinen hned při převzetí objednávky zkontrolovat obsah a stav zásilky, a to v přítomnosti kurýra nebo dodavatele. V případě zjištění mechanického poškození, které vzniklo během přepravy, zákazník a kurýr / dodavatel společně vyhotoví protokol odmítnutí přijetí zboží z důvodu jeho poškození.

zásilka:
A) Doporučený dopis
C) Kurýr GLS

Způsob platby:
A) Standardní bankovní převod.
Vilaca
č. účtu PL 37 2490 0005 0000 4500 1564 5327 AliorBank
č. účtu 44 2490 0005 0000 4600 8279 0395 Euro - BIC: ALBPPLPW
Ve zprávě pro příjemce uveďte ČÍSLO OBJEDNÁVKY, za kterou je převod realizován.

B) Servisy na okamžitou platbu - Dotpay.pl a Paypal
C) Platba pomocí kreditní karty Visa, Master Card.
D) Platba při převzetí objednávky - příslušnou částku vybere kurýr při doručení objednávky příjemci.


III. REKLAMACE

1. Prodávající zpracovává reklamace na základě předpisů polského občanského zákoníku, které se týkají záruky na chyby.

2. Při hlášení reklamace by měl kupující čitelně vyplnit reklamační formulář připojený k zásilce (formulář připravený pro tisk je dostupný také na internetové stránce: www.vilace.com/files/download.php?file=Customer_Complaint_Form_CZ.doc.) A odeslat jej spolu se zbožím a dokladem o koupi (např. faktura, pokladní doklad) na adresu:


Vilaca
Pod vinbargom 1
085 01 Bardejov, Slovensko
S poznámkou REKLAMACE

3. V případě vadného zboží může kupující podle vlastního uvážení:

a) předložit prohlášení o snížení ceny nebo o odstoupení od smlouvy, pokud prodávající neprodleně a bez zbytečných nepříjemností pro kupujícího vadné zboží nevymění za bezchybný nebo - oprava nebude možná - chybu neodstraní,

b) může požádat o výměnu vadného zboží za bezvadné nebo o odstranění chyby (prodávající může žádost kupujícího zamítnout pokud způsobem, který navrhl kupující, není možné uvést zboží do souladu se smlouvou, nebo pokud ve srovnání se způsobem uvedeným v bodě a ) by to vyžadovalo nadměrně vysoké náklady)


4. Kupující je povinen odesílán zboží řádně zabalit v souladu s jeho vlastnostmi tak, aby se předešlo případnému poškození během přepravy.

5. Prodejna se k reklamaci vyjádří v průběhu 14 kalendářních dní. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé v důsledku nesprávného používání nebo údržby, resp. používáním a údržbou v rozporu s určením produktu, nebo v důsledku jednání v rozporu s pokyny a doporučeními výrobce.

 

IV. VRÁCENÍ ZBOŽÍ

1. Podle polského zákona o právech spotřebitele (ustawa o Prawo konsumenta) z dne 30. května 2014 (Dz. U. ze dne 24. června 2014) může kupující od této smlouvy odstoupit v průběhu 21 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy skončí po 21 dnech ode dne, ve kterém kupující nabyl věc, buď v němž třetí osoba, kterou není přepravce a kterou určil kupující, nabyla tuto věc. V případě smlouvy na převod vlastnictví několika věcí, které se dodají zvlášť, lhůta pro odstoupení od smlouvy skončí po 21 dnech ode dne, ve kterém kupující nabyl poslední z těchto věcí, buď v němž třetí osoba, kterou není přepravce a kterou určil kupující, nabyla poslední z věcí.

2. Pokud kupující chce využít právo od smlouvy odstoupit, je povinen o této skutečnosti informovat Vilaca, Podvinbargom 1, 08501 Bardejov, Slovensko, e-mail: obchod@vilace.sk, a to jednoznačným prohlášením (například zasláním poštou, faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty) a odeslat zboží spolu s přiloženým pokladním dokladem nebo fakturou, zabalený způsobem, který chrání zboží nebo jeho obal před případným zničením během přepravy.

3. Kupující může využít vzor formuláře odstoupení od smlouvy, ale není to povinné. Kupující může také vyplnit a odeslat formulář odstoupení od smlouvy nebo jakékoliv jiné jednoznačné prohlášení, a to elektronicky na naší internetové stránce (www.vilace.com/files/download.php?file=Customer_Complaint_Form_SK.doc). Pokud kupující tuto možnost využije, prodávající kupujícímu neprodleně zašle na trvalém nosiči (například prostřednictvím elektronické pošty) potvrzení o obdržení informace o odstoupení od smlouvy.

4. Na udržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, že kupující odešle informaci o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

5. Následky odstoupení od smlouvy

5.1. V případě odstoupení od této smlouvy kupující obdrží zpět všechny jím uhrazené částky, včetně nákladů na doručení věcí (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání, který vybral kupující a který je jiný než nejlevnější standardní způsob dodání nabízen prodávajícím), a to neprodleně a nejpozději v lhůtě 14 dnů ode dne, ve kterém kupující oznámí prodávajícímu, že chce uplatnit právo odstoupit od této smlouvy. Prodávající částky vrátí stejným způsobem, jakým kupující původně realizoval platbu, buď jiným způsobem, s jakým kupující bude jednoznačně souhlasit; v každém případě kupující nenese žádné náklady v souvislosti s tímto vrácením.

5.2. Prodávající může s vrácením platby kupujícímu počkat, dokud mu nebude zboží vráceno nebo dokud neobdrží potvrzení o odeslání zboží - podle toho, co bude dříve.

5.3. Vrácené zboží (spolu se všemi dodatečně přibalenými předměty grátis - v případě vrácení celé objednávky) zašlete spolu s pokladním dokladem nebo fakturou za nákup na adresu Vilaca Podvinbargom 1, 08501 Bardejov, Slovensko, s poznámkou REFUND, a to neprodleně, respektive nejpozději 21 dnů ode dne, ve kterém kupující uvědomil prodávajícího o odstoupení od smlouvy. Tato lhůta platí, pokud kupující odešle předmět před uplynutím 21 denní lhůty.

5.4. Kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží.

5.5. Kupující nese odpovědnost za snížení hodnoty předmětu v důsledku jeho používání způsobem nad rámec potřebný ke zjištění charakteru tohoto předmětu, jeho vlastností a způsobu fungování.

Anchor
V. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Údaje budou zpracovány s přihlédnutím na všechny požadavky ohledně bezpečnosti, které jsou stanoveny polským zákonem o ochraně osobních údajů (ustawa o Ochrona danych osobowych) ze dne 29. srpna 1997 (Dz.U. z roku 2002, č. 101, pol. 926 ve znění pozdějších předpisů).
2. Osobní údaje se využijí jen během realizace objednávek prodejnou a pokud s tím osobně souhlasil kupující - informování (prostřednictvím newsletteru) o nových akcích, výrobcích a službách nabízených prodejnou www.vilace.sk
3. Zákazník může kdykoliv zkontrolovat a upravit své osobní údaje nebo požádat o jejich odstranění z databáze.


VI. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení těchto obchodních podmínek nenarušují žádná práva spotřebitelů stanovené závaznými právními předpisy - případné pochybnosti se interpretují ve prospěch spotřebitele. V případě, že ustanovení těchto obchodních podmínek jsou v rozporu s dolů uvedenými předpisy, přednost mají předpisy.
2. Ostatní práva a povinnosti, které tyto obchodní podmínky neupravují, se stanoví příslušnými právními předpisy platnými na území Polské republiky, t. j. zákonem ze dne 23. dubna 1964 - občanský zákoník (Dz. U. z roku 1964, č. 16, pol. 93, ve znění pozdějších předpisů); zákona o právech spotřebitele z dne 30. května 2014 (Dz. U. 2014, pol. 827).

Všechna práva vyhrazena. Vilace © 2017-2018.

Vyrobil: